85 663 20 69
|
REJESTRACJA ONLINE

W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

Opieka medyczna sprawowana jest przez:

  • lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy rezydentów
  • pielęgniarki POZ
  • położną POZ

Usługi w gabinecie zabiegowym: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -18:00.

Usługi w punkcie pobrań materiałów do badań laboratoryjnych: wtorki i czwartki w godzinach 8:00 -10:00.

Usługi w gabinecie szczepień: szczepienia obowiązkowe i zalecane wykonujemy we wtorki: 14:00 – 16:00, środy: 09:00 – 13:00, czwartki: 9:00 – 11:00

Wizyty w gabinecie na umówioną godzinę: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

TELEPORADY: środy od 13:00 do 15:00 po numerem telefonu tel. 85 663 20 69

Wizyty domowe: w medycznie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty w domu pacjenta w godzinach 10:25 – 15:35, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem terminu i godziny wizyty.